Ännu en målning gjord hösten 2008 på naturväsen, även kallade småfolk ( Tomtar). Dessa kan bli mycket gamla. De lever i vår värld med en lägre frekvens än vår och är därför för det mesta osynliga för oss. Bor ibland i våra stall och ladugårdar.