Målning gjord hösten 2008 på naturväsen, även kallade småfolk ( Tomtar). Dessa kan bli mycket gamla. De lever i vår värld med en lägre frekvens än vår och är därför för det mesta osynliga för oss, men de finns runt omkring oss särskilt när vi är ute i skog och natur. För mycket länge sedan stod ett slag i Hardemo i Närke mellan dessa och människan, där människan vann striden. Efter detta flyttade (tomtarna) in till ladugårdar men bodde även i skogen där man fortfarande om man är uppmärksam kan se rester av deras boende (plattformar och små odlingstegar) i skogarna runt Hardemo.