Svensk medeltida cictercienermunk, katolsk lära. Agerar som hjälpare åt person som ägnar sig åt den kristna läran och som även är intresserad av  historia och då särskilt medeltida svensk. Under medeltiden var klostret i Nydala ett stort andligt, kulturellt och politiskt centrum i Sverige.