Målning tidigare liv, åt person som jag i efterhand fick veta alltid varit intresserad av indianer och har stor kunskap om deras liv och kultur. 

        

Tillbaka till : www.medialitet.se